เกี่ยวกับเรา

VISION

มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์
ทั้งสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์เลี้ยง ด้านการป้องกัน รักษาโรค โภชนาการอาหารสัตว์ตลอดจนการจัดการ
ให้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ "You Grow We Grow"

 

MISSON

สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ การจัดการและการขาย

เลือกสรร บริษัท ผู้ผลิต ทั้งในและต่างประเทศที่มีมาตรฐาน ผลิตสินค้าได้คุณภาพ อ้างอิงได้

  • ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่เฉพาะแต่ลูกค้าของบริษัทเท่านั้น


25 มกราคม 2565

ผู้ชม 4631 ครั้ง

Engine by shopup.com